Tìm kiếm


Quảng cáo

Chi tiết sản phẩm

Bơm nằm tầng Inox 304

Liên hệ: 0988.272.985 - 09.4242.4664

Đặt Hàng

  • Chi tiết sản phẩm
  • Thông số kỹ thuật
KÝ hiệu     H (m)   (m3/h)     (KW)  
CHL4-40 30 4 0.75 4.100.000 
CHL8-30 25.5 8 1.1 7.000.000 
CHL8-40 34 8 1.5 7.500.000 
CHL8-50 42.5 8 2.2 8.000.000 
CHL12-30 29.5 12 1.8  
CHL12-40 39.5 12 2.4  
CHL12-50 50 12 3  
CHL16-20 21 16 2.2  
CHL16-30 32 16 3  
CHL20-20 21 20 2.2  
CHL20-30 33 20 4  
KÝ hiệu     H (m)   (m3/h)     (KW)  
CHL4-40 30 4 0.75 4.100.000 
CHL8-30 25.5 8 1.1 7.000.000 
CHL8-40 34 8 1.5 7.500.000 
CHL8-50 42.5 8 2.2 8.000.000 
CHL12-30 29.5 12 1.8  
CHL12-40 39.5 12 2.4  
CHL12-50 50 12 3  
CHL16-20 21 16 2.2  
CHL16-30 32 16 3  
CHL20-20 21 20 2.2  
CHL20-30 33 20 4